Filsafat Pendidikan Prof. Anita Lie

Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Bukan hanya sistem kurikulum yang berganti-ganti tetapi juga terutama sistem secara menyeluruh. Pendidikan tidak lagi berada dalam ranah teoritis bagaimana mendidik, melainkan juga bagaimana memilih preferensi. Indonesia meletakkan preferensi pada bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Segalanya dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan. Tetapi, ranah tema-tema humaniora dan filsafat mendapat perhatian yang kurang.