Adi Sapto, CM

‘;
foreach ($author_posts as $author_post) {
echo “

 • “.$author_post->post_title.”
 • “;
  }
  echo ‘

  ‘;
  }
  ?>